Tilskud til varmepumpe

Det er muligt at få tilskud til etablering af varmepumpe, herunder både de mindre luft-luft varmepumper og de større luft-vand varmepumper eller jordvarme anlæg. Tilskuddet varierer i størrelse og kan være helt nede fra få tusinde kroner og helt op til 30.000 kr. ved at etablere et stort jordvarme anlæg.

tilskud varmepumpe

Læs her nedenfor hvad du kan få i tilskud og hvilke regler, som der gælder.Få tilbud på varmepumpe

Bliv klar til tilskud fra Varmepumpepuljen i 2023. Få tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Få tilbud her

Tilskud til luft-luft varmepumpe

De mindre luft-luft varmepumper, som er gode til f.eks. opvarming af sommerhuse, små annekser osv., kan man få tilskud til via boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradraget. Her kan man få fradrag for udgifter til arbejdslønnen, som der er i forbindelse med opsætningen af varmepumpen. Der er vigtigt at pointere at man ikke kan få fradrag for selve udgiften til køb af varmepumpen eller andre materialer til denne. Det er altså udelukkende arbejdslønnen inkl. moms forbundet med monteringen.

OBS OBS OBS: Det er IKKE muligt at ansøge om håndværkerfradrag efter april 2022.

Så meget er håndværkerfradraget på

Du kan få fradrag for håndværksydelse på op til 12.500 kr. pr. person i 2022. Hvis I er to voksne i husstanden, så vil det altså være op til 25.000 kr. Montering af en luft-luft varmepumpe vil dog sjældent beløbe sig til mere en 3-10.000 kr., alt afhængigt af kompleksiteten i opgaven.

En luft til luft varmepumpe koster fra 5-20.000 kr. alt efter hvilken størrelse og kvalitet, som du ønsker. Hertil skal tillægges monteringen, som du altså kan få tilskud til. Fradragets værdi er ca. 26%, hvilket vil sige at hvis du har betalt 5.000 kr. for monteringen, så kan du ved at benytte håndværkerfradraget reelt spare 1.300 kr. i skat. Læs mere om håndværkerdraget her og tilskud til varmepumper

Du kan bestille 3 uforpligtende tilbud på en luft-luft varmepumpe via hjemmesiden 3byggetilbud.dk

Krav for at du kan få håndværkerfradrag

Hvis du vil benytte dig af håndværkerfradraget i forbindelse med etablering af din luft-luft varmepumpe, så skal du være opmærksom på følgende:

 • Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen (inkl. moms)
 • Du skal betale elektronisk, f.eks. med dankort, MobilePay, netbank eller lign.
 • Du skal have en faktura, hvor arbejdslønnen er udspecificeret (det har din håndværker helt sikkert prøvet før)
 • Man indrapporterer selv håndværkerfradraget på sin forskudsopgørelse via TastSelv

Få tilbud på varmepumpe

Bliv klar til tilskud fra Varmepumpepuljen i 2023. Få tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Få tilbud her

Tilbud på varmepumpe

Bestil uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en luft-vand varmepumpe eller jordvarme.
Få tilbud på varmepumpe

I samarbejde med 3byggetilbud

Tilskud til luft-vand varmepumpe

Etablerer du ny varmeforsyning til dit hus, hvor du udskifter dit nuværende oliefyr eller gasfyr med en luft-vand varmepumpe, så kan du også få tilskud til dette. Og da en udskiftning af den primære varmekilde i huset potentielt sparer miljøet langt mere en den mindre luft-luft varmepumpe, så er tilskudeligt væsentligt større her.

Så meget kan du få i tilskud til luft-vand varmepumpe

Tilskuddet til en luft-vand varmepumpe varierer fra 13.000 til 20.000 kr. alt afhængigt af hvor stort anlægget er og hvilken energimærkning (energiforbruget), som den nye luft-vand varmepumpe har. Du kan se i skemaet nedenfor hvor stort et tilskud, som du kan opnå. Tilskuddet dækker op til 30% af investeringen:


Bolig størrelse Estimeret pris luft-vand varmepumpe Tilskud A++ mærket Tilskud A+++ mærket
Under 75 m2 85.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
75 m2 - 100 m2 87.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
101 m2 - 150 m2 94.000 kr. 14.000 kr. 19.000 kr.
151 m2 - 200 m2 102.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.
201 m2 - 250 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 24.000 kr.
251 m2 - 300 m2 119.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
Over 300 m2 124.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.
Kilde: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1812)


Tilskuddet er en del af klimaaftalen

Tilskuddet er kommet til verden via den såkaldte klimaaftale, som blev besluttet i juni 2020. Tilskuddet gives via Bygningspuljen, som der hvert år kan ansøges til. Det skal dog siges at man ikke nødvendigvis behøver at få arbejdet udført i det år, som man ansøger, men man skal i ansøgningen være klar og præcis på hvilket arbejde, som man påtænker at udføre og få tilskud til.

Puljen er ikke nødvendigvis kun til udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en varmepumpe, men også til f.eks. isolering, som ofte er en god idé også at udføre i forbindelse med etablering af luft-vand varmepumpe eller jordvarme.

Krav til at du kan få tilskud til varmepumpen

Det er vigtigt at pointere at der også er en række krav til at du kan få tilskuddet:

 • Du må ikke været gået i gang med arbejdet på ansøgningstidspunktet (eller have en bindende aftale med en håndværker)
 • Du skal udskifte et eksisterende gasfyr, oliefyr, biokedel eller elvarme med varmepumpen
 • Varmepumpen skal etableres i din helårsbolig
 • Varmepumpen skal have energimærke A++ eller A+++
 • Installation skal foretages af en VE-godkendt installatør
 • Både private, virksomheder, andelsforeninger og ejerforeninger kan ansøge
 • Der må ikke være mulighed for at blive koblet på fjernvarme i dit lokalområdet (se her om du kan få fjernvarme: https://sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme og se her om der er planlagt fjernvarme: https://www.kort.plandata.dk)

Du kan kun benytte én tilskudsordning

Du kan i princippet også anvende håndværkerfradraget (OBS: Udfaset i april 2022) til at få tilskud til luft-vand varmepumpen, men du kan kun få tilskud ét sted fra. Da håndværkerfradraget er langt lavere end tilskuddet fra puljerne, så kan det dog ikke betale sig at benytte håndværkerfradraget, med mindre du ikke får godkendt din ansøgning. Tilskuddet til varmepumpe er langt større via bygningspuljerne.

Du søger om tilskuddet her: https://sparenergi.dk/tilskud. Puljen for 2020 (290 mio. kr.) er allerede opbrugt, men der kommer nye og større puljer, som man kan ansøge i årene efter (675 mio. kr. i 2021 osv. helt frem til og med 2030), som du kan ansøge til. Da det er vigtigt at være i god tid, så se at få indhentet tilbud på de forskellige opgaver, så du er klar til at ansøge når puljerne åbnes for ansøgning. Ansøgningen sker i første kvartal.

Du kan bestille 3 uforpligtende tilbud på en luft-vand varmepumpe via hjemmesiden 3byggetilbud.dk

Varmepumpe på abonnement

Hvis du ikke ønsker eller har mulighed for selv at finansiere en luft-vand varmepumpe, så kan du også hos forskellige firmaer få etableret en varmepumpe på abonnement, hvor du løbende betaler pr. måned. Også til denne løsning kan du få tilskud og her er det leverandøren, som sørger for ansøgning om tilskud.

Tilbud på varmepumpe

Bestil uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en luft-vand varmepumpe eller jordvarme.
Få tilbud på varmepumpe

I samarbejde med 3byggetilbud

Tilskud til jordvarme

Ønsker du at skifte dit oliefyr eller gasfyr, både nyere eller gammelt, ud med et jordvarme anlæg, så skal du leve op til samme betingelser for at få tilskuddet, som ved en luft-vand varmepumpe. Forskellen er dog at jordvarmeanlægget er noget dyrere i anskaffelsespris, men samtidig også mere effektivt og vil benytte langt mindre energi til at opvarme dit hus med. Og dermed også spare miljøet. Derfor er tilskudsatserne også noget større for jordvarmeanlæg, som man kan se nedenfor i tabellen:


Bolig størrelse Estimeret pris jordvarme anlæg Tilskud A++ mærket Tilskud A+++ mærket
Under 75 m2 109.000 kr. 16.000 kr. 22.000 kr.
75 m2 - 100 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 22.000 kr.
101 m2 - 150 m2 118.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
151 m2 - 200 m2 127.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.
201 m2 - 250 m2 137.000 kr. 21.000 kr. 27.000 kr.
251 m2 - 300 m2 146.000 kr. 22.000 kr. 29.000 kr.
Over 300 m2 151.000 kr. 23.000 kr. 30.000 kr.
Kilde: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1812)

Hvis du ønsker at få tilskud til et jordvarme anlæg, så skal du benytte samme fremgangsmåde, som vi har beskrevet ovenfor under tilskud til luft-vand varmepumper.

Du kan bestille 3 uforpligtende tilbud på et jordvarme anlæg via hjemmesiden 3byggetilbud.dk