Tilskud til gasfyr

Der ydes tilskud til udskiftning af både nyere og ældre gasfyr, hvis man skifter over til enten en luft-vand varmepumpe eller et jordvarme anlæg. Begge varmepumpeløsninger er langt mere effektive og skånsomme mod miljøet, så udover at du kan spare en masse penge årligt i varmeudgifter, så sparer du også miljøet for mange kil unødvendig udledet Co2.

OBS OBS: Der gives IKKE længere tilskud til udskiftning af et gammelt gasfyr til et nyere gasfyr.

Og det er netop vejen til at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer og mere miljøbevidste, som er årsagen til at regeringen har besluttet at yde tilskud til udskiftningen af gasfyr. Der ydes også tilskud til udskiftning af oliefyr, som du kan læse her.

tilskud gasfyr


Hvor kommer tilskuddet fra?

Regeringen fik i juni 2020 vedtaget Klimaplanen, som yder massive tilskud til den grønne omstilling, herunder også tilskud til gasfyr, hvor man udskifter disse til de vedvarende energikilder, som luft-vand varmepumper og jordvarme anlæg benytter sig af. Udover tilskud til udskiftning af gasfyr (og andre varmekilder, som f.eks. olie eller el), så er der også afsat midler til andre miljø- og energivenlige tiltag, som f.eks. bedre isolering, udskiftning af vinduer og døre mv.


Få tilbud på varmepumpe

Bliv klar til tilskud fra Varmepumpepuljen i 2023. Få tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Få tilbud her

Så stort er tilskuddet

Hvis du skifter dit gasfyr ud med en varmepumpe, så kan du få tilskud på op til 30% af dine udskifter til etableringen. Alt afhængigt af løsningen, så kan det være fra 13.000 kr. til 30.000 kr. Det er et massivt tilskud, som man forventer at mange vil benytte sig af og puljen for 2022 er faktisk allerede opbrugt. Dog er der ligeledes puljer for 2023 og frem til 2026, hvor der kan ansøges til to gange årligt. Næste gang er i foråret 2023.

Men der kommer en ny pulje i 2023, som der kan ansøges til i første kvartal, hvor boligejerne gør klogt i at forberede sig med at indhente tilbud på de opgaver, som de ønsker at ansøge til. Vær opmærksom på at du ikke må være påbegyndt arbejdet og ej heller indgået en bindende aftale med en håndværker før at du ansøger og får tilsagn om tilskuddet.

I tabellerne nederst i artiklen kan du se konkret hvor meget tilskud der ydes til udskiftning af dit gasfyr. Tilskuddet varierer alt efter hvor stort areal, som den skal kunne dække, samt selve energimærkningen på varmepumpen. Derudover afhænger det også af om du vælger en luft-vand varmepumpe eller et jordvarme anlæg.


Sådan indhenter du tilbud

Du kan med fordel benytte dig af nogle af de online tilbud tjenester, som der findes på nettet, når du skal indhente tilbud på opgaven med at udskifte dit gamle gasfyr til en varmepumpe. Hos 3byggetilbud kan du benytte disse sider:

- Hent 3 tilbud på luft-vand varmepumpe: Luft-vand tilbud via 3byggetilbud

- Hent 3 tilbud på jordvarme: Jordvarme tilbud via 3byggetilbud


Læs mere om de forskellige tilskud til varmepumper her og bliv klogere på hvordan selve ansøgningen om tilskud til udskiftning af oliefyret skal ske rent praktisk.

Få tilbud på varmepumpe

Bliv klar til tilskud fra Varmepumpepuljen i 2023. Få tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en effektiv varmepumpe.

Få tilbud her

Tilbud på varmepumpe

Bestil uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en luft-vand varmepumpe eller jordvarme.
Få tilbud på varmepumpe

I samarbejde med 3byggetilbud

Tilskud gasfyr til luft-vand varmepumpe

Tilskud ved udskiftning af naturgasfyr (både nyere og gamle) til en ny luft-vand varmepumpe løsning. Priserne på varmepumpen er estimater:

Bolig størrelse Estimeret pris luft-vand varmepumpe Tilskud A++ mærket Tilskud A+++ mærket
Under 75 m2 85.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
75 m2 - 100 m2 87.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
101 m2 - 150 m2 94.000 kr. 14.000 kr. 19.000 kr.
151 m2 - 200 m2 102.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.
201 m2 - 250 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 24.000 kr.
251 m2 - 300 m2 119.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
Over 300 m2 124.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.
Kilde: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1812)


Tilbud på varmepumpe

Bestil uforpligtende tilbud på udskiftning af dit olie- eller gasfyr til en luft-vand varmepumpe eller jordvarme.
Få tilbud på varmepumpe

I samarbejde med 3byggetilbud

Tilskud gasfyr til jordvarme

Tilskud ved udskiftning af naturgasfyr (både nyere og gamle) til en jord-vand varmepumpe løsning (Jordvarme). Priserne på jordvarme varmepumpen er estimater:

Bolig størrelse Estimeret pris jordvarme anlæg Tilskud A++ mærket Tilskud A+++ mærket
Under 75 m2 109.000 kr. 16.000 kr. 22.000 kr.
75 m2 - 100 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 22.000 kr.
101 m2 - 150 m2 118.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
151 m2 - 200 m2 127.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.
201 m2 - 250 m2 137.000 kr. 21.000 kr. 27.000 kr.
251 m2 - 300 m2 146.000 kr. 22.000 kr. 29.000 kr.
Over 300 m2 151.000 kr. 23.000 kr. 30.000 kr.
Kilde: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1812)